Gym i videregående – bare tull

Det er skrevet side opp og side ned om gym-faget, eller kroppsøving som man nå skal kalle det. I videregående skole, en skolegang elevene selv har valgt ut fra interesser, er kroppsøving et av de obligatoriske fagene. Hvorfor? Hvis ungdommene ikke har fattet interesse for fysisk fostring innen de går ut av ungdomsskolen, vil de etter all sannsynlighet heller ikke plutselig få interesse for sport gjennom et påtvunget fag i en utdanning de får lov å velge selv. Det kan også forklare hvorfor innsats og karakterer i kroppsøving daler i løpet av videregående skole… 

Hvorfor er det karakterer i gym? Den karakteren er bare interessant for de som skal bruke faget i videre utdanning. Gym burde heller være valgfag i videregående skole. Kroppsøving regnes som en grunnleggende ferdighet og skal lære elevene om betydningen av bevegelse og fysisk utfoldelse i fht helsen. Greit nok, men dette har de lært om i 10 år i grunnskolen. Hvis ungdom begynner på videregående og ennå ikke har skjønt at de får bedre helse av å være aktive, tror jeg det toget er gått altså…

Det som går igjen i mange artikler om dette faget er at en ser ut til å tro at unnasluntring av gym-timer ofte dreier seg om elever som ikke liker å røre på seg, er generelt lite aktive, mistrives med å være fysisk aktiv sammen med andre eller som bare ikke gidder. Hva med alle de andre årsakene? Her er det mye å velge i: fysisk trakassering, psykisk mobbing, kjedelig undervisning, spydig lærer som kun roser de flinkeste (jo, de finnes!), … og mye annet som ungdom sliter med.

Kan det også være at noen elever har vansker med å se nytten av gym som et obligatorisk fag i videregående skole? At de synes det kunne vært bedre å bruke tiden på fag de har praktisk nytte av? Du kan ikke pugge deg til å bli mer sporty, og gjentatte ukentlige ydmykelser er ikke til hjelp for den som alltid kommer sist i mål.

La kroppsøving bli valgfag, så kan den som ønsker det bruke disse timene på mer relevant undervisning. Med mindre de har tenkt å innføre obligatorisk kroppsøving i studiene ved høyskole og universitet…

Åshild

Kroppsøving defineres ikke i seg selv som en grunnleggende ferdighet, men de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og digital kompetanse skal inngå i kroppsøvingsfaget.

Mandagsmor

Takk for input, og jeg ser jo det nå etter å ha lest nettsiden litt mer inngående. Synes likevel gym bør være valgfag for spesielt interesserte. 🙂

Ina

Hva med at det teoretiske utbyttet faktisk kan heve seg ved at elevene er fysisk aktive, og at de som velger å ikke benytte seg av muligheten til fysisk aktivitet når den er der kanskje selv taper på det i kunnskapsutbyttet senere?

Og hva med at den teoretiske delen av kroppsøvingsfaget faktisk dekker en del som burde være en del av den almennutdanningen som tilbys ungdommen, fordi den dekker områder som forteller om viktigt prosesser i kroppen som næringsopptak, oksygenopptak og det faktiske behovet for fysisk aktivitet?

Selfølgelig burde ikke elevene bli utsatt for mobbing og trakkasering av verken lærer eller andre elever, men dette kan vel så gjerne skje når en elev stotrer seg gjennom en påtvunget fremføring i norsk..

Mandagsmor

Den type teori/kunnskap som du refererer til kan unger fint lære i løpet av grunnskolen. De har 10 år med allmenn(ut)danning, med faget «mat og helse» i tillegg til kroppsøving m/teori.

Hvorfor skal ikke ungdom kunne velge bort kroppsøving til fordel for andre og mer matnyttige fag i videregående skole? De som trives med kroppsøving må jo gjerne velge faget videre, mens andre som f.eks. er kløppere i matematikk (eller ikke!) bør kunne velge den retningen – helst i form av valgfag.

gamle ugle

Friskt å lese dette. Nå tror jeg nok det heller går den andre veien med dette. Folkehelsefokuset, som handler mye om fysisk helse, vil nok hindre frivillighet. Kanskje blir det motsatt, med obligatorisk trening på jobb, for alle? Jeg grøsser…

Sier en som nok hadde valgt bort gymfaget, allerede på barnetrinnet, om det hadde vært mulig. Men som alltid har beveget seg, og slik latt kroppen få sitt.

Mandagsmor

Det føles godt å være fysisk sliten etter et «godt stykke arbeid», enten det er trening eller kroppsarbeid – så lenge det er selvvalgt. 😉

fjellcoachen

Utenkt tanke fram til jeg leste innlegget ditt, smaker på den.. Er nok i samme kategori som gamle ugle, har alltid brukt kroppen men ikke passet inn i «folden» i gymtimene.. Viktig å løfte opp slike «brannfakler».

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.